Main Content

Secció: El centre 1

Aquí trobaràs tota la informació sobre l'INS Can Mas. Entre tots farem possible que aquest lloc web es trobi viu i sigui molt útil per a tots vosaltres, alumnes, pares i professors.

Formació post obligatòria reglada al Can Mas

Image Formació post obligatòria reglada al Can Mas

La formació post obligatòria reglada va dirigida a joves de més de setze anys. S'obté una titulació reconeguda pel Departament d'Educació, que els permetrà accedir a estudis superiors.

Que estudiar?

 

que estudiar

Quan acabeu l'ESO, tant si heu obtingut el títol de graduat en ESO com si no, serà el moment de decidir si voleu continuar estudiant o començar a treballar. Si voleu estudiar, podeu fer el batxillerat, cursar algun cicle formatiu o cercar un curs o taller de formació ocupacional per començar a aprendre i tastar una professió que us interessi. Però si us estimeu més cercar feina, abans de començar-hi, heu de saber quines eines i mitjans teniu a l'abast.

 

La formació post obligatòria

 

La formació post obligatòria reglada va dirigida a joves de més de setze anys. S'obté una titulació reconeguda pel Departament d'Educació, que els permetrà accedir a estudis superiors. El repte és una formació professional de qualitat com a base per poder abordar les transformacions socials i econòmiques que exigeix el país mantenint sempre el criteri de la cohesió social.

L'avaluació de la formació professional reglada feta pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu ha de servir per millorar la planificació, l'organització i el desplegament de la FP gestionada pel Departament d'Educació. Comissions Obreres valora positivament l'avaluació de la formació professional reglada a Catalunya perquè detecta les mancances del sistema.

La oferta dels estudis post obigatòris de l'Institut Can Mas és:

Batxillerat

 

El batxillerat té dos cursos acadèmics. Aquesta etapa de formació acadèmica es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància.

El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Modalitats al Can Mas

  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials
     

Matèries

El currículum de batxillerat consta de matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives, i també del treball de recerca. A més, els alumnes tenen assignades hores de tutoria.
Les matèries comunes les cursen tots els alumnes.
L’alumne ha de triar un mínim de sis matèries de modalitat al llarg dels dos cursos, de les quals cinc han de ser de la modalitat escollida.
L’estudiant ha de completar-ne l’horari amb altres assignatures de la mateixa modalitat, d’altres modalitats o amb matèries optatives.
Els alumnes que es matriculin en centres ordinaris poden cursar alguna matèria de modalitat de segon curs a través del batxillerat a distància, si el seu centre no l’ofereix, amb un màxim de dues matèries per alumne. Per a les matèries de primer curs, aquesta possibilitat només es pot demanar si una matèria té continuïtat en el segon curs i el centre no la pot oferir per motius organitzatius, amb un màxim de dues matèries per alumne.

 

Treball de recerca

L’alumne ha de triar un tema per fer un treball de recerca, que estarà tutoritzat per un professor, preferentment en el segon curs.
Aquest treball, que és obligatori, contribueix a desenvolupar la capacitat de recerca adient a aquest nivell d’estudis, capacitat que és imprescindible per afrontar amb èxit opcions acadèmiques posteriors.
Podeu consultar el fullet monogràfic Batxillerat-Treball de recerca al web del Departament d’Ensenyament www.gencat.cat/ensenyament/queestudiar

Tutoria

Cada grup classe té una hora de tutoria a la setmana.
 

 

 

 

 

Per a més informació feu clic al document.

Modalitat de Ciències i tecnologia

 
La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a alumnes interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.
 
 

Modalitat de Humanitats i ciències socials

 

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

Serveis

Multimedia

Frases cèlebres

  • Eduqueu als nens i no serà necessari castigar als homes. (Pitàgores)

enllaços

Resolució óptima 1280 x 1024 px


Designed by PCBEstudio© with CMS